Tjänster

Tjänster

Workshops
Föreläsningar
Mental träning

Hjärnvilja arbetar med att få företag och föreningar att sträva mot ett gemensamt mål och må bra på vägen dit. Genom samtal, inspirerande workshops och insiktsfulla övningar skapas lust, engagemang och välmående. Bättre resultat och mer energi får ni på köpet. Hjärnvilja tar sig även an enskilda individer som vill utvecklas inom sin sport eller i sitt yrkesliv.

Stjärna cyan

Företag

Ledarskap – Organisationsutveckling
Hjärnvilja kan vara behjälplig vid en organisationsutveckling eller i en förändringsprocess. Ofta behöver detta gå hand i hand med att ledarskapet utvecklas. Hjärnvilja kan hjälpa er med att få de anställda att känna sig trygga och skapa god kommunikation och samtidigt stötta ledarna att hitta ett sätt att leda som passar både individen och företaget. Hjärnvilja bidrar med kunskap och utbildning under hela processen, skapar handlingsplaner och följer upp arbetet.


Stjärna magenta

Idrott

Lagidrott – Individuell Idrott
Att vara sitt absolut bästa jag när det väl gäller är en konst. Det är många parametrar som ska stämma för att vi ska stå överst på prispallen. För att orka behöver vägen fram till prispallen kännas guldkantad och härlig. Visst kan vi slita oss fram till ett guld, men det är bättre att jobba för kroppen än emot den. Genom att synka ihop kropp och hjärna kan du som idrottare lägga fokus på rätt moment vid träning och tävling. Den mentala träningen hjälper dig/er att frigöra energi, kraft och bli ert bästa jag.


Stjärna orange

Övriga tjänster

Workshops – Föreläsningar
Gemensamt för alla Hjärnviljas workshops och föreläsningar är att de skapar glädje, inspirerar och utmanar. Energi och engagemang är ledorden som förmedlas till alla deltagare. Dessa tillställningar bjuder på handfasta övningar och tips. Ni utmanas att testa nytt och våga. Ingen lämnas oberörd och din självkänsla har garanterat lyfts efter en workshop med Hjärnvilja.