Övriga tjänster

Workshops
Föreläsningar

Gemensamt för alla Hjärnviljas workshops och föreläsningar är att de skapar glädje, inspirerar och utmanar. Energi och engagemang är ledorden som förmedlas till alla deltagare. Dessa tillställningar bjuder på handfasta övningar och tips. Ni utmanas att testa nytt och våga. Ingen lämnas oberörd och din självkänsla har garanterat lyfts efter en workshop med Hjärnvilja. Kontakta Hjärnvilja för att få mer information om hur vi kan skapa en workshop eller föreläsning som passar just din grupp.

Stjärna orange