Företag

Ledarskap
Företagsutveckling

Hur gör jag så förändringsprocessen blir så smidig som möjligt för mina anställda? På vilka sätt kan jag inspirera mina medarbetare? Hur får jag som ledare allt att falla på plats?

En nyckel ligger i kunskap och utbildning i företagets alla led, något som Hjärnvilja gärna tar sig an på ert företag. En annan nyckel finns inuti dig själv, för en trygg och närvarande ledare behöver vi ibland ha en person vid vår sida som kan stötta, ge tips och finnas med i processen. Genom att anlita Hjärnvilja får ni ett stöd genom hela resan och tillsammans möjliggör vi en lugn och trygg utveckling både för individen och företaget.

Stjärna cyan

Hjärnviljas tjänster för företag

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling är ett stort ord med otroligt många möjligheter invävt i sig. För Hjärnvilja handlar det om att skapa en trygg och effektiv arbetsgrupp som presterar bättre med mindre energidränage. Vi skapar en stabil grund varifrån vi sedan kan förflytta hela arbetsgruppen från nuläge till önskat läge genom utbildning och inspiration.

Ledarskap

Är du ledare eller har en ledningsgrupp som behöver sortera tankarna, få nya infallsvinklar och handfasta tips på hur förändring kan implementeras på arbetsplatsen? Hjärnvilja kan hjälpa till att hitta tillbaka till syftet och den härliga känslan som uppkommer när allt fungerar som det ska. Hjärnviljas engagemang och er drivkraft skapar plattformen. Genom konkreta tips utvecklas ert ledarskap antingen individuellt eller gemensamt.

Föreläsningar & workshops

Hjärnviljas föreläsningar skapar glädje, inspirerar och utmanar. Energi och engagemang är ledorden som förmedlas till alla deltagare. Det bjuds på handfasta övningar och tips. Ni utmanas att testa nytt och våga. Ingen lämnas oberörd och din självkänsla har garanterat lyfts efter en träff med Hjärnvilja. Övningar anpassas efter gruppens behov och önskemål.